From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • proficiat dames
 • Congratulations ladies
 • Welcome aboard the ship
 • Welkom aan boord van het schip
 • Specifically, the results indicate that
  inherent risk influences the extent to which internal audit objectivity and work
  performed affect auditors* decisions in this area.
 • In het bijzonder de resultaten wijzen erop dat risico beïnvloedt de mate waarin interne audit objectiviteit en uitgevoerd werk accountants * besluiten op dit gebied beïnvloeden.
 • Welcome to the Stromans' House
 • Welkom bij de Stromans' House
 • Welcome to the Stroman Family
 • Welkom bij de familie Stroman
 • Welcome to our house!
 • Welkom in ons huis!
 • Welcome to Villa Stroman
 • Welkom bij Villa Stroman
 • heb je enig informatie over PO 60632
 • do you have any info on PO 60632
 • Hoe actueel is het nog dat Philips meer ondernemerschap kan gebruiken bij zijn medewerkers?
 • How up to date it still that Philips can use more entrepreneurship at its employees?
 • 42mm Stainless Steel Case
  with Stainless Steel Link Bracelet
 • 42mm Stainless Steel Case with roestvrij staal Link Bracelet
 • Het David Copperfield's Project Belgium team wens iedereen van deze groep een zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
 • The David Copperfield's flying Project Belgium team wish everyone of this group a Merry Christmas and a happy new year!
 • Onze prijzen kunnen beslist concurreren met die van andere bedrijven. Nu: extra 2 % korting bij aankoop van 100 stuks van een soort.
 • Our prices can certainly compete with those of other companies. Now: extra 2% discount when you buy 100 pieces of some sort.
 • Ingen kombinasjoner av ankomst/avreisedato for hotell lar seg booke. Jeg mistenker at det er noe feil i selve skjema:
 • Ingen kombinasjoner av arrival/avreisedato for hotell lar seg booke. JEG mistenker at det er noe feil i selve skjema:
 • Onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn vermeld op blz 112 tot 115. Normaal zijn alle artikelen uit voorraad leverbaar. Bestelling geplaatst voor 10 december kunnen medio december worden
 • Onze algemene betalings-en leveringsvoorwaarden zijn vermeld op blz 112 tot 115. Normaal zijn alle artikelen uit voorraad leverbaar. Bestelling geplaatst voor 10 december kunnen medio december worden
 • Use the bin to dispose of toiletpaper, do not throw any paper in the
  toilet.
 • De opslaglocatie gebruikt voor de verwijdering van toiletpapier, al het papier niet gooien in het toilet.
 • the enclosed order
 • de bijgevoegde volgorde
 • maatschappelijk leven
 • social life
 • rel
 • rel
 • Amman, Jordan
 • Amman, Jordan
 • True attentiveness signals respect what enhance conversational intimacy.
 • Waar aandacht signalen respecteren wat verbeteren conversationele intimiteit.
 • Driehuizerweg 15
 • Driehuizerweg 15
 • De boerderij van Grad en Nel van der Kolk.
 • The farm of Grad and Nel van der Kolk.
 • Een andere Ierse auteur, Sebastian Barry bij voorbeeld, zou met deze elementen ongetwijfeld een aangrijpende roman componeren, maar McCann heeft helaas veel te korte beentjes. Zijn rode draden knappen
 • Another Irish author Sebastian Barry, for example, with these elements would no doubt a poignant novel composing, but McCann has not much to short legs. His red wires knappen
 • 'De tijdelijke gentleman' van Sebastian Barry is een verhaal van destructie en zelfdestructie. De Ier bewijst er wederom zijn absolute meesterschap mee.
 • Sebastian Barry's the temporary ' gentleman ' is a story of destruction and self-destruction. The Irishman once again proves his absolute mastery with it.
 • Op haar verzoek om onze catalogus 2015 toe te sturen kunnen we wel ingaan - onder afzonderlijke omslag toegestuurd
 • On to send its request for our catalog we can enter 2015-having separate folder sent to you
 • acqua gifts
 • Acqua gifts
 • RKJB
  Vortum-Mullem: RKJB int jaar 1958. Deze foto staat ook int Boekje Vortum-Mullem tgv van 100 jaar parochie. Hurkend vlnr: Jan Stevens, Tien Deenen, Hen de Haas, Chris Broeren, Gerrit van Kempen, N
 • RKJB Vortum-Mullem: RKJB int year 1958. This picture is also int Booklet Vortum-Mullem tgv from 100 years of parish. Squat from left to right: Jan Stevens, Ten Davis, Chris Them de Haas, Banda, Gerrit van Kempen, N
 • Sehr geehrte Damen und Herren,

  Sie haben mir meine Quartalsabrechnung erneut zurückgesandt. Sowohl die
  gewünschte Unterschrift auf den 223,00 Euro Mitarbeiterbewirtung habe ich
  geleistet. Als auch
 • SEHR geehrte Damen und Herren, Sie haben mir meine zurückgesandt Quartalsabrechnung erneut. Unterschrift auf den Mitarbeiterbewirtung Sowohl die gewünschte 223,00 Euro habe ich geleistet. If auch
 • cash and assets
 • liquide middelen en activa
 • Love anchors the soul
 • Liefde verankert de ziel
 • drug-trafficing
 • drug-trafficing
 • een nieuwe collectie relatiegeschenken wil
 • a new collection wants to business gifts
 • but most Arab country's today have evolved and are more recognizable as citys
 • maar de meeste Arabische land vandaag geëvolueerd en zijn meer herkenbaar als stad
 • bedlende
 • bedlende
 • eindejaarspr bedlende
 • eindejaarspr bedlende
 • inkoken tot de saus de gewenste dikte heeft
 • boil until the sauce has the desired thickness
 • There is no sadder thing than a young pessimist‚ except an old optimist.
 • Er is geen droeviger ding dan een jonge pessimist' behalve een oude optimist.
 • breng het al roerend aan de kook en doe het deksel op de pan. Laat het geheel sudderen op laag vuur. haal het deksel van de pan en laat het gerecht nog 0 mins.
 • bring it to a boil while stirring and put the lid on the pan. Let it all simmer over low heat. remove the lid of the pan and let the Court still 0 mins.
 • steeple chase
 • Steeple chase
 • stee plehase
 • Stee plehase
 • steeplechase runner
 • steeplechase loper
 • A democracy survives when its citizens have access to trustworthy and impartial sources of information, when it can discern lies from truth. Take this away and a democracy dies.
 • A democracy survives when its citizens have access to trustworthy and impartial sources of information, when it can discern lies from truth. Take this away and a democracy dies.
 • Wie gaan va jullie stoppen met complimenten ????
 • Who is going to va you stop compliments????
 • kook de rijst volgens de bereidingswijze op de verpakking. Snij het vlees in reepjes.
  verhit 2 el wokolie in een hapjespan en bak het rundvlees hieren bruin.
  voeg de boemboe en 300ml water toe,
 • Cook the rice according to the cooking instructions on the package. Cut the meat into strips.
  verhit in a large frying pan and fry the wok oil 2 tbsp beef hereand Brown.
  Add the paste and 300 ml of water,
 • hoe moet je je geluidsdemper verwijderen
 • How to remove your silencer
 • Could not communicate with BF3. Please use the Task Manager to close it down.
 • Kan niet communiceren met BF3. Gebruik Taakbeheer om te sluiten.
 • De wereldeconomie mag dan langzaam weer een beetje opveren, de verschillen tussen arm en rijk worden alleen maar groter.
 • The world economy may be slowly bouncing back a little, the differences between rich and poor are only growing.
 • Schaijk, gemeente in de provincie Noord-Brabant, gelegen in het Land van Ravenstein, ten noorden grenzend aan de gemeente Herpen ten oosten aan Reek, ten zuiden aan Zeeland en Uden, en ten westen aan
 • Schaijk, a town in the southern Netherlands, located in the Land of Ravenstein, North adjacent to the municipality of Herpen East to Reek, South to Zealand and Uden, and West to
 • s endorsed you for new skills and expertise!
 • s onderschreven u voor nieuwe vaardigheden en expertise!
 • Ik ben Stefan Ladang en zou een verhaal willen vertellen aan jullie en uw kennissen. Dit gaat over een zekere Brooke Shaden misschien niet zo bekent bij sommige mensen die niet bezig zijn met fotograf
 • I would like to tell a story and Stefan L'm to you and your acquaintances. This is about a certain Brooke Shaden might not be as well known in some people who do not deal with fotograf
 • When the shadow of the sun falls on these walls . . . one can read the time.
 • Wanneer de schaduw van de zon op deze muren valt... lezen kan men de tijd.
 • 2 dagen bezig
 • 2 days
 • Beste lezer,

  Ik ben niet aanwezig en lees vanaf 5 januari 2015 mijn berichten weer.

  Het COSBO kantoor is bereikbaar via info@cosbo-stad-utrecht.nl of onderstaand telefoonnummer.


  Vriendelijke groet
 • Dear reader, I am not present and read my messages from January 5, 2015.

  The COSBO Office is accessible via info@cosbo-stad-utrecht.nl or the telephone number below.


  Kind regards
 • WHEN THE SHADOW OF THE SUN FALLS ON THESE WALLS ONE COUNTS THE TIME.
 • WANNEER DE SCHADUW VAN DE ZON FALLS OP DEZE MUREN EEN TELT DE TIJD.
 • zie ik als een uitdaging en verwacht ik van te kunnen leren
 • I see as a challenge and I expect to be able to learn
 • has been passed to the overseas postal service for delivery in BELGIUM.
 • is overgegaan tot de overzeese postal service voor levering in België.
 • extra kappen set
 • extra caps set
 • Dear Steam User,

  This is an automated message generated by Steam account administration. It is being sent in response to a query made by a Steam user to discover all account names associated with th
 • Lieve stoom gebruiker, dit is een geautomatiseerde bericht gegenereerd door Steam account administratie. Het wordt verzonden in reactie op een query gemaakt door een gebruiker stoom om te ontdekken alle accountnamen th is gekoppeld
 • zuiger, kleppen, distributie ketting, big end en small end
 • piston, valves, timing chain, big end and small end
 • Kuipje
 • Headlight Fairing
 • houden zich bezig
 • focus on
 • houden zich bezig
 • houden zich bezig
 • Krat
 • Crate
 • uiteten
 • reading
 • Een rol drop
 • Drop a role
 • Applemoes
 • Apple Vegetable
 • vanishing or has vanished
 • verdwijnen of is verdwenen
 • schaatsen
 • ice skating
 • they keep citizens engaged with their cultural civic and political life
 • ze houden van burgers die zich bezighouden met hun culturele maatschappelijk en politiek leven
 • bij voorkeur te versturen per luchtpost
 • preferably submit by airmail
 • Hoeveel krijgt u van me.
 • How much you get from me.
 • voor levering van 250 herenpakken
 • for delivery of 250 men's suits
 • Er zijn nog steeds mensen die vinden dat ze het niet goed hebben op deze wereld.
 • There are still people who feel they have it right on this world.
 • hardlopen turnen
 • running gymnastics
 • Kerstmis zal als volgt gaan lopen
 • Christmas walk will go as follows
 • Reporting, which is time-consuming and often expensive, begins from the premise that there are things we need to know and understand, even if they make us uncomfortable.
 • Rapportage, die is tijdrovend en vaak dure, begint vanaf de vooronderstelling dat er dingen die we moeten weten en begrijpen, zelfs als ze ons ongemakkelijk maken.
 • Journalism is about transmitting information that doesn't care what you think. Reporting challenges, countermands or destabilizes established beliefs.
 • De journalistiek is over het doorgeven van informatie die niet schelen wat je denkt. Rapportage van uitdagingen, countermands of destabiliseert gevestigde overtuigingen.
 • daarbij doe ik ook de nodige training
 • in doing so, I also do the necessary training
 • Hallo vrienden en bekenden,

  Hierbij een powerpoint om jullie allemaal fijne dagen te wensen geniet er van.

  Veel liefs
 • Hello friends and acquaintances, a PowerPoint to enjoy a holiday greeting you all fine.

  With love
 • Beste Bas,

  We hebben een opmerking vraag betreffende de onderdeel leverancies.

  We hebben op 27-10-2014 het volgende onderdeel besteld PA01765 voor een Pascal Classic besteld, ordernummer 141091, t
 • Best bass note, We have a question concerning the part suppliers.

  We have on 27-10-2014 for the next part ordered ordered, order number PA01765 141091, a Pascal Classic t
 • posstokverspringen
 • posstokverspringen
 • verspreiding van een volk of religieuze groepering naar andere landen
 • dissemination of a people or religious group to other countries
 • buite g.v.g
 • music g.v.g
 • markt
 • market
 • bijelkaar
 • together
 • soms maakt dat het werk een stuk makkelijker
 • sometimes makes the job a lot easier
 • kijken uit naar spoedig antwoord
 • looking forward to reply soon
 • improviseren
 • improvise
 • amenity
 • Amenity
 • Planning subcommittee
 • Planning Subcommissie
 • Surrounding suburbs
 • Omliggende voorsteden
 • Council amid concern
 • Raad te midden van bezorgdheid
 • rol gewicht aanwezig
 • Roll weight present
 • we willen graag catalogus hebben, betalings- en leveringsvoorwaarden en meest concurrentiële prijzen - kijken uit naar spoedig antwoord
 • We would like to have catalog, payment and delivery terms and most competitive prices-looking forward to reply soon
 • roll druk
 • roll pressure
 • of wou je zeggen
 • or would you say
 • of wil je zeggen
 • or do you want to say
 • een eigen uitleg geven aan (iets)
 • a private explanation to give (something)
 • korting mogelijk voor substantiële (meer dan 20) bestelling?
 • reduced rates for substantial (more than 20) order?
 • Once recognized, this risk can be addressed and minimized as other risks that affect health care providers in GI labs have been
  addressed with much success. This review finds that the management of th
 • Zodra herkend, kan dit risico worden aangepakt en geminimaliseerd zoals andere risico's die gevolgen hebben voor zorgverleners in GI labs zijn behandeld met veel succes. Dit overzicht van oordeel is dat het beheer van th