From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Zij waren samen met ons op een huwelijksfeest
 • They were together with us on a wedding party
 • Kom je over
 • You'll come across
 • Volgend jaar hebben wij een internationaal congres
 • Next year we have an International Congress
 • Lang geleden dat we iets van je gehoord hebben
 • Long time since we have heard something from you
 • Hellu! Idag har jag varit hos tandis igen för lite blingblingfix! :) Förra gången jag var där så bad jag om att få byta ut det bling jag har i gommen.. kände den bara är ivägen när jag äter. Sagt & gj
 • Hellu! Idag har jag varit lite igen för blingblingfix hos the fairy dress! :) Förra gången jag var där så jag få det att byta ut bath to bling jag har i gums.. den kände bara när jag äter är ivägen. S & gj
 • In Luxor zelf vind je ook veel restaurants en winkels. Je kunt er terecht voor een lekkere hap eten. Taxi’s zijn er doorgaans erg duur, dus het is beter om bijvoorbeeld een fiets te huren.
 • In Luxor itself you can also find a lot of restaurants and shops. You can enjoy a nice dinner. Taxis are generally very expensive, so it's better to rent a bike for example.
 • De Tempel van Luxor is één van de bekendste tempels die gemaakt is voor de God Amon. De bekendste bezienswaardigheid is de Vallei van de Koningen.
 • The Luxor Temple is one of the most famous temples which is made for the God Amun. The most famous landmark is the Valley of the Kings.
 • Luxor was in het verleden de hoofdstad van Egypte en had toen de naam Thebe. De stad ligt langs de rivier de Nijl en heeft bijzonder veel te bieden voor de toeristen, vanwege de vele monumenten.
 • Luxor was the capital of Egypt in the past and then had the name Thebes. The city lies along the River Nile and has very much to offer for the tourists, because of the many monuments.
 • butterly
 • opstaat
 • de delegate moet de scheidsrechters niet aansturen
 • the delegate should not control the referees
 • Ik ben erg geïnteresseerd.
  Kan het verzonden worden naar Nederland
 • I'm very interested.
  It can be sent to Netherlands
 • cramben
 • cramben
 • kramben
 • kramben
 • krambog
 • krambog
 • clonser
 • clonser
 • klonzer
 • klonzer
 • klonser
 • klonser
 • WEES COMMUNICATIEF
 • BE COMMUNICATIVE
 • cauw
 • Rajan valiyaparamba
 • om friet
 • to fries
 • auw
 • Ouch
 • omfriet
 • omfriet
 • kauw
 • chewable
 • Laat je niet voor iemand anders zijn kar spannen
 • Do not be someone else's cart straining
 • nog akier
 • akier yet
 • bedrog
 • Cheats
 • "Zonder hoop kun je niet leven
  Zonder leven is er geen hoop
  Het eeuwige dilemma
  Zeker als je hoop moet vernietigen om te kunnen overleven!"
 • "Without hope you can't live without life there is no hope The eternal dilemma especially when you hope must destroy in order to survive!"
 • kunnen niet wachten totdat we de resultaten kunnen zien
 • can't wait until we can see the results
 • Defined benefit plan actuarial gains
 • Toegezegd-pensioenregelingen plan actuariële winsten
 • in een straal van 20 kilometer
 • in a radius of 20 km
 • auto achter uit de veren krikken tot de achterwielen los van de grond zijn
 • car rear springs from the jacks to the rear wheels off the ground are
 • Providing or having third parties provide courses for those, who wish to improve themselves by attending higher education
 • Verstrekken of met derden bieden cursussen voor degenen, die wensen om zichzelf te verbeteren door het bijwonen van hoger onderwijs
 • Regularly organizing lectures about societal and scientific issues
 • Regelmatig organiseren lezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke problemen
 • Creating possibilities for research and practical work for students
 • Het creëren van mogelijkheden voor onderzoek en praktische werk voor studenten
 • Als u om het even welk voedsel aan allergieën lijdt, dieetbeperkingenproblemen met zuivelfabriek, als u een vegetariër, Veganist bent. Als verstoren de grote hoeveelheden voedsel en de alcoholische dr
 • If you have any food allergies, dietary restrictions suffers problems with dairy factory, if you're a vegetarian, Vegan. As disrupt the large amounts of food and the alcoholic dr
 • Aside from education and research the UoC attempts to achieve these goals by
 • Afgezien van onderwijs en onderzoek probeert de Beschermstekker te bereiken van deze doelstellingen door
 • provide insight into the relations between the sciences as well as advancing a sense of societal responsibility.
 • inzicht geven in de betrekkingen tussen de wetenschappen, alsmede het bevorderen van een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • play fair
 • eerlijk spelen
 • speak english please
 • Gelieve Engels spreken
 • kvk nummer
 • Chamber of Commerce number
 • Rijen wachtende mensen voor aardappelen, brood en de soep van gaarkeukens kenmerkten het stadsbeeld
 • Rows waiting people for potatoes, bread and soup of soup kitchens were features of the cityscape
 • Dikwijls zag men van honger flauwgevallen mensen
 • Often seen by hungry passed out people
 • ook wij hebben em 2de hands gekocht, we hebben er zelf 4 wk mee gekampeerd in 2 jaar, maar nu te groot aan het worden. Mooie tent voor gezin.
 • We too have bought 2nd hand em, we have one myself 4 World Cup with it camped in 2 years, but now too big to becoming. Beautiful tent for family.
 • Nette De Waard Albatros. Met zonneluifel, twee zijschermen en 1 schort.
  Heeft een kleine reparatie in de nok, maar is waterdicht en duurzaam gerepareerd. WDR doek. Aantal staweken niet bekend, want oo
 • Neat De Waard Albatros. With sun canopy, two side protections and 1 apron.
  Has a small repair in the cam, but is waterproof and durable repaired. WDR cloth. Number of staweken not known because oo
 • huismoe ders haalt nu netvoed sel weg bu de zwart honde bren
 • huismoe ders netvoed now retrieves sel road bu the black dog bren
 • geen toelating van produktie
 • no admission of production
 • 28 pully staat ook nog op mijn wens lijst moet je het wiel daar veel voor verstellen
 • 28 pully is on my wish list you need the wheel a lot to adjust
 • huismoe der shaalt nu netvoed sel weg bu de zwart hondebren
 • huismoe der hondebren shaalt netvoed sel road bu the black now
 • hoi Thunderdemon.
  cat heb ik ook abs word vanaf 2017 verplicht op alle motoren die nieuw hier worden ingevoerd
 • Hi Thunderdemon.
  cat I also abs word starting from 2017 mandatory on all engines that new here be introduced
 • derde
 • third
 • in kan wonen en stormvast!
 • in can live and weather-resistant!
 • huismoe der shaalt nunetvoedsel weg bu de zwart handebren
 • shaalt nunetvoedsel handebren huismoe der bu the black road
 • Verder gaat deze tent weg met camping verlengkabels voor stroom in de tent.
  Opbergkasten 2 stuks opvouwbaar en uitklapkeuken, extra gronddoek en andere extra's.
 • Go along this road with camping tent extension cables for power inside the tent.
  Storage cabinets 2 PCs foldable and pull-out kitchen, extra ground cloth and other extras.
 • ik vind appels en kiwi's lekker
 • I like apples and Kiwis tasty
 • polarisatie
 • polarization
 • huismoe dershaalt nu netvoedsel weg bu de zwart handebren
 • netvoedsel huismoe dershaalt handebren bu the way black now
 • lay low
 • leggen laag
 • k heb te koop een in uitmuntende staat, Grootste model Albatros tent.
  Vele orginele extra's zoals, scheidingswand, opberggedeelte voortent, zijluifels en overkappingsluifel, orgineel de Waard.
 • k heb te koop een in uitmuntende staat, Grootste model Albatros tent.
  Vele orginele extra is zoals, scheidingswand, opberggedeelte voortent, zijluifels nl overkappingsluifel, orgineel de Waard.
 • ik appels en kiwi's lekker
 • I enjoy apples and Kiwis
 • omvormer
 • Inverter
 • Dodelijke vermoeidheid dwong de ouderen uit alle rangen en standen steeds tot uitrusten
 • Deadly fatigue forced the older persons from all walks of life always at rest
 • Verboden rijwielen te plaatsen
 • Bicycles prohibited places
 • Eischt meer voedsel
 • Demands more food
 • temperatuur
 • temperature
 • Vrouwen demonsteert
 • Women demonstrates
 • Het volk protesteerde, maar was te zwak om het protest met daden kracht bij te zetten
 • The people protested, but was too weak to sustain the protest action
 • and then make a deal that way - or is that breaking the Marktplaats.nl rules?
  Please let me know what is possible.
  Yours -
  Richard Heald
 • en breng een deal die manier - of is dat het breken van de regels Marktplaats.nl?
  Gelieve te laten me weten wat mogelijk is.
  Jou - Richard Heald
 • Het dragen van een pan soep was vaak al te veel en de weg van de gaarkeuken naar werd door rustpauzen onderbroken
 • Carrying a pot of soup was often too much and the way of the soup kitchen to was interrupted by pauses
 • Dear Boelens -
  I am seriously interested in your De Waard Albatros but I am in Scotland so bidding on Markplaats.nl is a bit difficult. Can we talk and decide on the right price
 • Lieve Boelens - ik ben serieus geïnteresseerd in uw De Waard Albatros maar ik ben in Schotland, dus bieden op Markplaats.nl een beetje moeilijk is. We kunnen praten en beslissen over de juiste prijs
 • Club Brugge zou toch niet het gewenste bedrag van rond de vijf miljoen euro krijgen. De Engelse tweedeklasser zou een cheque neerleggen van drie miljoen euro. Uiteindelijk was bij blauw-zwart het vert
 • Club Brugge would still not get the desired amount of around EUR 5 million. The English second division side would be a cheque deposit of three million euros. In the end it was at black and blue vert
 • Honger tekende de gezichten
 • Hunger drew the faces
 • per jaar) waard. Dus €1276,- berekend bij (9 x 3 sta weken per jaar) 21 sta weken.
  Voor vragen, graag mailen of bellen. Bij serieuze interesse zetten wij de tent graag voor u op (op een droge dag)
 • worth per year). So € 1276,-calculated at (9 x 3 weeks per year) am 21 weeks.
  For questions, please email or call. We put the tent serious love for you on (on a dry day)
 • Schuurpoeder te koop
 • Abrasive powder for sale
 • Uiteraard een complete set scheerlijnen, haringen, dopjes, kapjes enz....
  Het geheel is in zeer goede staat.
  Volgens de waardebepaling van De Waard is deze tent €2900 -/- (9 x 6% afschrijving per jaar
 • Of course a complete set of guy ropes, pegs, caps, caps etc. ...
  The whole is in very good condition.
  According to the asset valuation is worth this tent € 2900/-(9 x 6% depreciation per year
 • overstecken
 • overstecken
 • De etalages waren leeg of toonden alleen vervangingsmiddelen
 • The shop Windows were empty or showed only substitutes
 • van binnen en buiten) en droog opgeborgen en bewaard.

  Hordeur
  Twee zijflappen
  Varioluifel
  Twee opbergschorten
  Gordijnset
 • inside and out) and dry stored and preserved.

  Screen door Gordijnset storage Varioluifel Two suspend Two side flaps
 • weer met gemak bewezen toen er in Frankrijk een flinke regenbui uit de hemel viel: geen zorgen en met gemak alles droog gehouden! Na elke vakantie altijd helemaal schoongemaakt (grondzeil gedweild van
 • weather with ease in a big rainstorm proven when France fell from the sky: no worries everything with ease and kept dry! Always completely cleaned after every holiday (ground cloth mopped by
 • Steeds grauwer werd het beeld der steden. Schoeisel en kleding raakten totaal versleten
 • More and more grey was the image of cities. Footwear and clothing were totally worn
 • Deze tent uit 2005 heeft slechts 16 sta-weken!

  We hebben veel plezier beleefd van deze prachtige tent in mooie zacht groene kleur. Stormvast en natuurlijk 100% waterdicht. Ook dit jaar heeft ze zich
 • This tent from 2005 has only 16 sta-weeks!

  We have enjoyed this beautiful tent in lovely soft green color. Of course, weather-resistant and 100% waterproof. Also this year, she has
 • Is there any pasta left at inter arcane?How many are coming to dinner? Impressive Charlotte
 • Is er pasta weggegaan bij inter geheimzinnige?Hoeveel komen eten? Indrukwekkende Charlotte
 • Honger, kou en gebrek aan kleding deden vooral de kinderen lijden
 • Hunger, cold and lack of clothing did especially the children suffering
 • Dear L
  I would really like to buy a De Waard Albatros tent but it is quite difficult as I am in Scotland and they are all in Holland ! Is there any way we can discuss this and do
 • Lieve L die ik zou echt graag willen kopen een tent De Waard Albatros, maar het is heel moeilijk zoals ik in Schotland ben en ze allemaal in Holland zijn! Zit ziedaar ieder zin wij kunnen dit bespreken en doen
 • Het zeven van kolen uit een zogenaamde "kolenmijn" in de stad
 • Sieving of coal from a so-called "coal mine" in the city
 • Het zeven van kolen uit dee zogenaamde "kolenmijn" in de stad
 • Sieving of coal from dee called "coal mine" in the city
 • DUIDELIJK EN ZELFVERZEKERD
 • CLEAR AND CONFIDENT
 • KLAAR EN DUIDELIJK EN ZEKER
 • VERY CLEAR AND CERTAINLY
 • Te koop onze de waard tent we hebben deze tent dit jaar gekocht omdat we met vier personen op vakantie gingen, in het verleden altijd met de vergrote zilvermeeuw op vakantie geweest, deze albatros ten
 • For sale our Dave tent we have bought this tent this year because we went on vacation with four people, always in the past with the accelerated herring gull have been on vacation, this Albatros at
 • brandbaars
 • fire b
 • and we do a deal that suits us both ? I am very keen and very interested.
  Please email me or call me on +44 7943 036 079.
  Yours -
  Richard Heald
 • en we doen een deal die ons beide uitkomt? Ik ben zeer scherp en zeer geïnteresseerd.
  Please email me of bel me op + 44 7943 036 079.
  Jou - Richard Heald
 • Dear Marianne -
  I am trying to buy a De Waard Albatros tent but because I am in Scotland UK and they are all in Holland it is proving very difficult. How can I make the right bid for your tent
 • Lieve Marianne - I 'm trying to het kopen van een De Waard Albatros tent maar omdat ik in Schotland UK en ze allemaal in Holland zijn het blijkt erg moeilijk. Hoe maak ik de juiste bod voor uw tent
 • De grachten werden afgedregd in de hoop iets brandbaars op te halen
 • The canals were afgedregd hoping to retrieve something fire b
 • the one
 • enerzijds
 • In de arbeiderswijken werd menige bunker nudažytas met verzetsopschriften
 • In the working-class areas was many a bunker with resistance nudažytas inscriptions
 • hopen op goede resultaten
 • hoping for good results
 • maybe you don't know,
  To your country,have many customers,have many packages in the Post Office,
  so delay long,but I think you'll be very satisfied with it.

 • misschien je niet weet, naar uw land, hebben veel klanten, hebben vele pakketten in het postkantoor, zo lang te vertragen, maar ik denk dat u zult zeer tevreden mee.
 • To your country, USA, France,Columbia,Brazil,Australia,,the tracing number can't check on the WEB.

  But at most on Sep 10th,you can get it.
  But at most on Sep 10th,you can get it.

  maybe you don't
 • Niet naar uw land, USA, Frankrijk, Columbia, Brazilië, Australië,, controleren het nummer van de tracering op het WEB.

  Maar hooguit op 10 september kunt u krijgen het.
  Maar hooguit op 10 september kunt u krijgen het.

  miss
 • normale prijs
 • normal price
 • Als je commentaar hebt op de school. Uit dit dan niet op Facebook, maar ga naar binnen en ga een gesprek aan met de leerkrachten. Ik word hier heel erg flauw van.
 • If you have comments on the school. From this than not on Facebook, but go in and go to a conversation with the teachers. I am here very very faint of.
 • Haha nou zullen we eerst eens even kennismaken dan? Ik ben Valeria aangenaam xx
 • Haha well we will start by learning to know then? I'm Valeria pleasant xx