From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Good Day to all and may your shift end soon!
 • Goede dag voor iedereen en mei spoedig einde uw shift!
 • Wat lief
 • What sweet
 • Beide
 • Both
 • Cheers brother
 • Cheers broer
 • Geachte Maypo, Alfie en Jacqueline,

  Een van de moeilijkheden met het communiceren met ieder van jullie, Alfie, Jacqueline, Maypo en Michael, is dat het erg makkelijk voor misverstanden te ontstaan.
 • Geachte Maypo, Alfie nl Jacqueline, Een van de uitgevoerd ontmoette het communiceren voldaan ieder van jullie, Alfie, Jacqueline, Maypo nl Michael, is dat het erg makkelijk voor misverstanden te ontstaan.
 • Bob on vakoojana vihamielisess¨a maassa viikon ajan, ja h¨an haluaa osoittaa
  joka p¨aiv¨a, ett¨a on elossa ja voi hyvin. H¨an on valinnut salaisen satunnaisluvun
  x, jota h¨an ei ole kertonut kenellek¨
 • Bob on vakoojana maassa vihamielisess ¨ a ¨ an haluaa osoittaa viikon ajan, yes h joka p ¨ ¨ a ¨ a, ett on aiv elossa Yes voi hyvin. H ¨ salaisen satunnaisluvun x, an on valinnut jota ei ole kertonut kenellek ¨ ¨ an h
 • old town
 • oude stad
 • irritant
 • annoying
 • gespot douche
 • spotted shower
 • Rest in peace all of you from MH17. The world mourns your passing.
 • Rust in vrede alle van u uit MH17. De wereld rouwt om uw doorgeven.
 • do not
 • Niet doen
 • I do not speak English.
 • Ik spreken geen Engels.
 • Do you speak Dutch?
 • Spreekt u Nederlands?
 • My cat's name is Orange.
 • Mijn kat heet oranje.
 • Now is the time for all good men to come to the aid of their country.
 • Nu is het tijd voor alle goede mensen om te komen tot de steun van hun land.
 • I was born in Eindhoven, moved to Berlin when I was a child, and then finally to the United States.
 • Ik ben geboren in Eindhoven, verhuisde naar Berlijn, toen ik een kind was en dan ten slotte naar de Verenigde Staten.
 • Martin
 • Martin
 • King
 • Koning
 • Wat doe je op vrijdagavond.. Juist hitting the gym!! Ik ben geloof ik de enige die er zo over denkt
 • What do you do on Friday night.. Just hitting the gym!! I believe I am the only one who thinks so
 • * 1 afgestreken maatlepel = 4,7 g
 • * 1 level measuring spoon = 4.7 g
 • Aantal flesmaaltijden per dag
 • Number of bottle meals per day
 • helaas ben ik straight
 • Unfortunately I'm straight
 • dat wij de enige nederlanders zijn
 • that we are the only Dutch people are
 • Totaal gebruiksklare voeding (ml)
 • A total of ready-to-use power supply (ml)
 • dattel
 • dattel
 • Aantal maatlepels*
 • Number of measuring spoons *
 • Hoeveelheid water (ml)
 • Quantity of water (ml)
 • groeten uit heusden
 • Greetings from heusden
 • magazijn
 • warehouse
 • als de kritiek een opbouw kritiek is wel
 • If the criticism is criticism a building
 • ineke
 • ineke
 • he likes to act on hunches
 • Hij houdt om op te treden op intuïtie
 • Gefrituurde aardappelen met ei?
 • Fried potatoes with egg?
 • scare
 • schrikken
 • je laat me schrikken
 • you let me scare
 • never have i ever had an affair with an colleague
 • nooit heb ik ooit had een affaire met een collega
 • Laten we beginnen waar we niet waren gebleven.
  Je weet wel, nieuwe leven.
 • Laten we beginnen waar we niet waren gebleven.
  Je weet wel, nieuwe leven.
 • Dat.
 • That.
 • De heer Woittiez werkt momenteel als algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG). Van 2003 tot 2012 was hij werkzaam als directeur Sector Milieu en Veiligheid bij het Rijksinsti
 • Mr Wallis currently works as General Manager Environmental Service North Sea Canal area (RUD NZKG). From 2003 to 2012 he worked as Director at the Rijksinsti Sector environment and security
 • Thema fan club page
 • Thema fan club pagina
 • to return
 • om terug te keren
 • ik vergat om terug te zenden
 • I forgot to return
 • het is vakantie
 • It's holiday
 • ik heb vakantie
 • I have vacation
 • benefactor
 • weldoener
 • te druk
 • too busy
 • ik zond
 • I sent
 • zonden
 • sins
 • ik zond niet terug
 • I not sent back
 • ik word wakker om met jou te praten


 • I wake up to talk with you
 • sorry dat ik niet teruggezonden heb
 • sorry I have not returned
 • ik val uit mijn bed om speciaal met jou te praten


 • I fall from my bed to the special with you talking
 • Limited quantity available
 • Beperkte hoeveelheid beschikbaar
 • als je wakker wordt is het nacht hier


 • When you wake up it is night here
 • Het is Gemenebest gelijkheid
 • The Commonwealth is equality
 • It is Commonwealth Equality.
 • Het is Gemenebest gelijkheid.
 • Med vänlig hälsning
 • Med vänlig hälsning
 • heat demand
 • vraag naar warmte
 • Niet elke dag, maar om de dag
 • Not every day, but every other day
 • om de dag
 • to the day
 • What are you talking about and why are you talking about it?
 • Wat bedoel je en waarom spreekt u over het?
 • Waar heb je het over en waarom heb je het over?
 • What are you talking about and why are you talking about?
 • Ik wil een nieuw ding

  Zometeen opent de expositie "Arbeid van de Dag" (van 17u00 tot 20u00) in zowel de Brakke Grond als in Hôtel Droog (Amsterdam) en met rondleidingen daartussen. Revital Cohen & Tu
 • I want a new thing Soon opens the exhibition "labor of the Day" (from 17 h 00 to 20 h 00) in both Dry as in Hôtel de Brakke Grond (Amsterdam) and with tours in between. Revital Cohen & Tu
 • ik hou niet van file
 • I don't like file
 • Langs de Franse westkust kom je regelmatig pelgrims tegen op weg naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Wandelend, maar tegenwoordig steeds meer per (sport)fiets, herkenbaar aan de grote Jacobss
 • Along the French west coast you come regularly on the way to Santiago de Compostela pilgrims against in Northern Spain. Wandering, but nowadays more and more per bicycle (sports), recognisable by the large Jacobss
 • ik wil een beetje van me zelf vertelen
 • I want to tell a little of myself
 • voor rude wit
 • for rude white
 • 30s bra stockings
 • 30s beha kousen
 • Hot 30s
 • Hete 30s
 • hot 3os
 • hete 3os
 • i would not trust him
 • Ik zou geen vertrouwen hem
 • mij werk bestond echt uit crediteur administratie
 • I really was from creditor administration
 • zondag
 • Sunday
 • pashouderbon
 • pashouderbon
 • vriendelijk
 • friendly
 • ostrie kopya
 • kopya ostrie
 • U heeft een automatische betaling overgemaakt van $10,00 USD
 • You have an automatic payment remitted of $ 10.00 USD
 • Ga naar huis
 • Go home
 • go home
 • Ga naar huis
 • de weg aansluiting
 • the road connection
 • let's hit the road jack
 • Let's hit de weg aansluiting
 • draaitabel
 • PivotTable
 • Welterusten
 • Goodnight
 • Ik ga slapsn

 • I'm going to slapsn
 • priveadres
 • priveadres
 • geboorteplaats
 • place of birth
 • startplek voor drijfachten
 • starting point for driving a
 • nu moet jou gewicht omhoog
 • Now you must weight up
 • vouwfietsen
 • folding bikes
 • ben trots op jou
 • am proud of you
 • old macdonald had a farm, hia hia ho
 • oude macdonald had een boerderij, GES GES ho
 • blaster
 • Blaster
 • are you well all of the pot gepleurd?
 • bent u er goed aan alle van de pot-gepleurd?
 • ben fier op jou
 • am proud of you
 • 23:19:13 25/07/2014
  0
  Berichten
  Rapporten
  Alliantie
  Alliantieforum
  Ranglijst (6905)
  Profiel
  Vrienden uitnodigen
  Chat
  Forum
  Helden
  71171171150
  Kazerne
  Haven
  ●●●●●●●●●
 • 23: 19: 13 25/07/2014 0 messages Reports Alliance Alliance forum leaderboard (6905) profile invite Friends Chat Forum Heroes 71171171150 ● ● ● ● ● ● Barracks Port ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 • ben je nou helemaal van de pot gepleurd?
 • are you well all of the pot gepleurd?
 • Doe zo verder
 • Do so on
 • grunt
 • grunt
 • ben je een tibia speler?
 • are you a tibia player?
 • je kunt de pot op
 • You can put the pot on