From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Odloveno s Jirkou behem luxusniho vyletu do Howthu. Nachodili jsme spoustu kilometru, ulovili skoro tricet kesi a nohy me bolej jeste ted, dva dny po. Nejlepsi byly asi ty vyhledy u pobrezi a navsteva jeskyne. Fakt ty proslapany kilaky staly za to! Vylet
 • Odloveno s Jirkou behem luxusniho vyletu doen Howthu. Nachodili jsme spoustu kilometru, ulovili skoro tricet kesi een nohy me bolej jeste ted, dva dny po. Nejlepsi byly asi ty vyhledy u pobrezi een navsteva jeskyne. Fakt ty proslapany kilaky Stálý za te!
 • Sinterklaus was omdat het handschrift von Sint toch op dat van mama bek!
  Hoop dat van mam bek
 • Sinterklaus was because the handwriting von Saint that mama's mouth!
  Hope MOM's mouth
 • sanna begeb zichaf te vragen of mama toch hiel stiekum.
 • Sanna begeb wonder whether mama anyway re-check with the heel.
 • Maar het gaat vele hypocriete Imams helemaal niet om de Islam of om het welzijn van de mensen, ben je gek, het gaat om macht
 • But it is not at all to many hypocritical Imams Islam or to the welfare of the people, are you kidding me, it comes to power
 • Een imam is toch een persoon met aanzien binnen de Islam
 • An imam is a person with respect in Islam
 • Ik heb me lang afzijdig gehouden maar nu moet ik toch even een en ander kwijt
 • I have long held aloof but now I need to get rid of some things
 • Haak dan verder in granny-steek aan de grote open kant. Minder daarbij in de oksels door daar steeds de groepjes granny-steken van beide kanten samen te haken zonder een losse ertussen. Op de foto hie
 • Then work further in granny-cross to the great open side. Less in the armpits by every groups granny stings from both sides Tog without a loose in between. On the photo hie
 • Hypocriete, door en door slechte moslims
 • Hypocritical, by and by bad Muslims
 • Haak of naai deze granny's op de wijze van de schemaatjes hieronder aan elkaar. Zodra de mouwtjes dicht zijn, kun je de shrug passen. Het is dan nog makkelijk om de shrug wat groter of juist kleiner t
 • Granny's crochet or sew it in the manner of the schemaatjes below to each other. Once the sleeves are closed, you can fit the shrug. It is easy to shrug a bit bigger or smaller t
 • Voor dit eenvoudige, maar o zo handige vestje heb je voor maat 44 precies 100 gehaakte granny's nodig. Deze granny's zijn gehaakt met sokkenwolletjes en haaknaald nr. 4 en ieder vierkantje meet 7 x 7
 • For this simple but oh-so-convenient jacket you have to size 44 exactly 100 crochet Granny's need. This Granny's crochet with crochet hook size wolletjes and socks are no. 4 and each square measures 7 x 7

 • Ideaal vestje voor in de auto en op vakantie, maar ook leuk voor gewoon thuis. Aan beide kanten draagbaar en ook als
 • Ideal vest for in the car and on vacation, but also fun for just at home. On both sides portable and also as
 • GREM
 • GAN
 • Tutorial granny square shrug
  Granny square shrug / bolero-vestje tutorial
  Gingini
  Ideaal vestje voor in de auto en op vakantie, maar ook leuk voor gewoon thuis. Aan beide kanten draagbaar en ook als
 • Tutorial granny square jacket shrug/bolero shrug-Granny square tutorial Gingini Ideal jacket for in the car and on vacation, but also fun for just at home. On both sides portable and also as
 • AUTO KETTINGREM
 • CAR KETTINGREM
 • DRAAG
 • WEAR
 • DRAAGBEYGEL RONDOM
 • DRAAGBEYGEL AROUND
 • UITLAATBESCHERMER
 • EXHAUST PROTECTOR
 • BRANDSTOF KETTING OLIE
 • FUEL CHAIN OIL
 • AAN/UIT SCHAKELAAR
 • ON/OFF SWITCH
 • PRODUCENT PRODUCT GEBRUIKER AFTER SALES
 • PRODUCER PRODUCT USER AFTER SALES
 • SZAAG
 • SZAAG
 • PRESENTATIE WORDT U AANGEBODEN DOOR
 • PRESENTATION IS BROUGHT TO YOU BY
 • WELKOM BRIEFING MIT-NETWERKEVENT REDZAAG
 • WELCOME BRIEFING MIT-REDZAAG NETWORKING EVENT
 • REFERENTIES WERELDWIJD
 • REFERENCES WORLDWIDE
 • VIERTRAPSFILTER, DIT ZORGT ERVOOR DAT DE ZAAG =/- 12 X LANGER MEE GAAT: IN HETE, ROKERIGE EN STOFFIGE OMSTANDIGHEDEN T.O.V. EEN NORMALE KETTINGZAAG
 • VIERTRAPSFILTER, this causes the SAW =/-12 X LONGER: IN hot, SMOKY and DUSTY CONDITIONS compared to a NORMAL CHAIN SAW
 • AUTOMATISCHE KETTINGREM, SCHAKELT IN GEVAL VAN KICKBACK OF ONGECONTROLEERDE SCHOK. DEZE LAAT DE KETTING STOPPEN BINNEN 1/20 VAN DE SECOND.
 • AUTOMATIC KETTINGREM, CLEAR IN CASE OF KICKBACK OR UNCONTROLLED SHOCK. THIS LET the CHAIN STOP WITHIN 1/20 of the SECOND.
 • HEIRDOOR IS HIJ OOK TE GEBRUIKEN ONDER VERSCHILLENDE HOEKEN (LET OP ZAAG POSITIE EN OMGEVING)
 • HE IS ALSO HEIR TO USE BY UNDER DIFFERENT ANGLES (NOTE SAW POSITION AND SURROUNDINGS)
 • DRAAGBEUGEL; LOOPT RONDOM, HIERDOOR ZOWEL DOOR LINKS-ALS RECHTSHANDIGE TE GEBRUIKEN
 • CARRYING HANDLE; RUNS AROUND, AS A RESULT, BOTH BY LEFT-AND RIGHT HANDED USE
 • ZO GOED ALS GEEN KICKBACK DOOR HET KETTINGPRINCIPE: HIJ SLIJPT/VEILT DOOR HET MATERIAAL EN IS HIERDOOR NIET ZO AGRESSIEF ALS EEN HOUTKETTING
 • AS GOOD AS NO KICKBACK BY THE CHAIN PRINCIPLE: HE CUTS/AUCTIONS BY THE MATERIAL AND IS THEREFORE NOT AS AGGRESSIVE AS A WOOD NECKLACE
 • ZORGT VOOR DE MEEST VERGEEFLIJKE KETTING OOIT
 • ENSURES THE MOST FORGIVABLE CHAIN EVER
 • GEBRUIKERSTRAINING; ENKEL GETRAIND HULPVERLENINGSPERSONEEL
 • USER TRAINING; ONLY TRAINED RESCUE PERSONNEL
 • KNOWHOW, TEST RAPPORTEN MARKTBEWEGING
 • KNOW-HOW, TEST REPORTS MARKET MOVEMENT
 • ERGONOMIE DEFLECTOR
 • ERGONOMICS DEFLECTOR
 • k hou van het leven met al zijn positieve en negatieve ervaringen.
  Zondagskranten (het liefst op bed met een heerlijk ontbijtje), koffie drinken met mijn vriendinnen, weekendje weg etc.. . Ik hou van
 • k love life with all its positive and negative experiences.
  Sunday newspapers (preferably on bed with a delicious breakfast), drink coffee with my girl friends, weekend break etc.. . I love
 • UITGANGSPUNT; WAT IS DE CORE BUSINESS
  KARAKTER GEPATENTEERDE BULLET CHAIN
  GUARD DEPTH GAUGE BESCHERMKAP
 • STARTING POINT; WHAT IS THE CORE BUSINESS CHARACTER PATENTED BULLET CHAIN GUARD DEPTH GAUGE PROTECTIVE COVER
 • MAXIMAAL RISICO BEPERKING NAAR DE GEBRUIKER
 • MAXIMUM RISK REDUCTION TO THE USER
 • DE DIEPTE INSTELLER (DEPTH GAUGE) TEVENS GEBRUIKERSBEVEILIGING TOT IN DETAIL ENZ, ENZ
 • THE APPELLANT DEPTH (DEPTH GAUGE) IT IS ALSO USER SECURITY IN DETAIL ETC, ETC
 • kARAKTER KETTING: LAAGSTE TERUGSLAG "KICKBACK GEVAAR" TEN OPZICHTE VAN ANDERE ZAGEN OP DE MARKT
 • character CHAIN: lowest RECOIL "KICKBACK danger" OVER OTHER SAWS on the MARKET
 • ZOWEL VOOR LINKS-ALS RECHTSHANDIGE GESCHIKT
 • SUITABLE FOR BOTH LEFT AND RIGHT-HANDED
 • 1ST EN ENIGE REDDINGSZAAG DAT PUUR VOOR BW ONTWIKKELD IS
 • 1st and ONLY REDDINGSZAAG that HAS BEEN DEVELOPED PURELY for BW
 • WAT IS ONS DOEL?
  HOE BEREIKEN WE DIT
  WAAR STREVEN WE NAAR?
 • WHAT IS OUR GOAL?
  HOW DO WE ACHIEVE THIS WHERE WE STRIVE FOR?
 • Von: Thomas Kurzweg
  Gesendet: Freitag, 31. Oktober 2014 15:24
  An: Wolfgang Ademmer; Rafaela Freiermuth
  Betreff: RE: Employee Satisfaction // Wie misst PI das?

  Hallo

  Nicht must für ISO 9001 sondern
 • Gesendet von: Thomas Kurzweg: Freitag, 31. October 2014 15: 24 An: Wolfgang Ademmer; Rafaela Freiermuth On: RE: Employee Satisfaction//Wie misst PI tie?

  Hello Cousin must für ISO 9001 sondern
 • "Every newcomer to the field will find this edition indispensable, while professionals will find much needed contemporary information to manage the rapid changes happening in our field. Even if you ow
 • "Elke nieuwkomer aan het veld vindt deze editie onmisbaar, terwijl het professionals zullen vinden broodnodige hedendaagse informatie om de snelle veranderingen gebeurt in ons gebied te beheren. Zelfs als u ow
 • overeenkomstigheden
 • consistency
 • toevallige overeenkomsten
 • casual agreements
 • Om alles terug goed te kunnen maken, willen wij u 60% korting aanbieden die u kan gebruiken bij ons winkel
 • In order to be able to make everything back, we want you to 60% discount offer that you can use in our shop
 • VERNIETIGING
 • DESTRUCTION
 • Lange afstands relaties (gelezen 128812 keer)
 • Long distance relationships (read 128812 times)
 • Afgelopen zaterdag bereikte ons het zeer verdrietige nieuws van het onverwachte overlijden van Iris van der Leer, dochter van Martin (Trimmers) en Monique van der Leer, zusje van Lisanne (Dames 1) en
 • The very sad news reached us last Saturday by the unexpected death of Iris van der Leer, daughter of Martin (Trimmers) and Monique van der Leer, sister of Lisanne (Ladies 1) and
 • VOOR U GEHUERD
 • FOR YOU GEHUERD
 • Don't be a douche bag
 • Wees niet een douche zak
 • ik excuseer mij nogmaals voor dit en hoop dat u ons kan vergeven
 • I excuse me again for this and hope you can forgive us
 • De service van de verkoopassistenten zal zoals uw altijd gehad had zijn
 • The service of the sales assistants will like your always had had his
 • De service van de verkoopassistenten zal zoals uw altijd gehad had 'verwacht' zijn.
 • The service of the sales assistants will like your always had had ' expected ' are.
 • Elke dag doe je me lachen
 • Every day do you me laugh
 • U kunt er zeker van zijn dat dit nooit meer zal gebeuren.
 • You can be sure that this will never happen again.
 • ik excuseer mij aan wat u heeft meegemaakt. Ik heb met mijn assistent, Joyce Brown, gesproken voor haar onbeleefdheid en zijzelf gaat haar excuses bieden aan u. U kunt er zeker van zijn dat dit nooit
 • I excuse myself to what you have experienced. I have spoken with my assistant, Joyce Brown, for her incivility and they will apologize to you. you can be sure that this never
 • en door ons weer voor vier jaar te committeren willen wij laten zien dat wij niet alleen onze klanten maar ook aan de zeilsport lange termijn zekerheid bieden”.
 • and by us again for four years to commit, we want to show that we do not only our customers but also to the sport of sailing long term certainty ".
 • Als grootste watersportverzekeraar van Nederland willen wij een échte partner zijn van de Nederlandse watersport. Door het uitbreiden van onze sponsorafspraken
 • As the largest water sports insurer in the Netherlands, we want a real partner of the Dutch water sports. By expanding our sponsor agreements
 • Paul Medendorp, lid raad van bestuur Delta Lloyd Groep
 • Paul medendorp, Member Executive Board of Delta Lloyd group
 • tanden
 • teeth
 • Delta Lloyd continueert hiermee haar consistente sponsorbeleid, als exclusief partner van het Watersportverbond en hoofdsponsor van de Delta Lloyd Kernploeg.
 • Delta Lloyd continues its consistent sponsorship policy, as an exclusive partner of the ' watersportverbond ' and main sponsor of the Delta Lloyd sailing team.
 • De 4 Veeam Backup Enterprise licenties zijn overgezet naar de Amerikaanse account. Zie screenshot hieronder
 • The 4 Veeam Backup Enterprise licenses are transferred to the American account. See screenshot below
 • productie BOAR
 • production BOAR
 • kleren
 • clothes
 • Uitlevering Veeam B&R licenties voor USA
 • Extradition Veeam B&R licenses for USA
 • Hopelijk hebben wij u zo voldoende geïnformeerd. Heel veel succes bij het opstarten van uw bedrijf.
 • Hopefully we have you as adequately informed. A lot of success when you start your company.
 • Hopelijk hebben wij u zo voldoende geïnformeerd. Heel veel succes bij het opstarten van uw bedrijf.
 • Kees Macdougall is here the point of contact for business start-ups in the Utrecht region. You can contact us regarding all arrangements with him out there for new entrepreneurs.
 • Tot en met 2016 zullen de partners hun krachten bundelen om in Rio de Janeiro het succes van de Spelen in London te evenaren of te overtreffen.
 • To the partners will join forces to 2016 in Rio de Janeiro the success of the games in London to match or surpass.
 • Beoordelingen mogen worden ingediend in het Engels, Duits, Spaans en Chinees
 • Reviews may be submitted in English, German, Spanish and Chinese
 • uitvaart verzekering
 • funeral insurance
 • the move is to develop alternative readins of conventional human rights and justice histories by placing the concerns and interests of "people n struggle and communities of resistance" at the centre
 • de verhuizing is het ontwikkelen van alternatieve worden van conventionele mensenrechten en Justitie geschiedenissen door het plaatsen van de zorgen en belangen van "n strijd van mensen en gemeenschappen van verzet" in het centrum
 • Op dinsdag 12 maart jl. hebben Delta Lloyd en het Watersportverbond in het Scheepvaartmuseum een nieuwe sponsorovereenkomst getekend voor de komende vier jaar.
 • On Tuesday 12 March. have Delta Lloyd and the ' watersportverbond ' in the maritime museum signed a new sponsorship deal for the next four years.
 • the move is to develop alternative readins of conventional human rights and jsutice histories by placin the concerns and interests of "people n struggle and communities of resistance" at the centre
 • de verhuizing is het ontwikkelen van alternatieve worden van conventionele rechten van de mens en de jsutice geschiedenissen door de zorgen en belangen van "n strijd van mensen en gemeenschappen van weerstand" placin in het centrum
 • ongevallen verzekering
 • accident insurance
 • Do you like my daughter?
 • Vind je mijn dochter?
 • Kees Meerveld is hier het aanspreekpunt voor startende ondernemers in de regio Utrecht. Met hem kan je contact opnemen omtrent alle regelingen die er zijn voor startende ondernemers.
 • Kees Macdougall is here the point of contact for business start-ups in the Utrecht region. You can contact us regarding all arrangements with him out there for new entrepreneurs.
 • Do you like my daughter
 • Vind je mijn dochter
 • the pratical moral philosophy s to have ideals of equity and moral autonomy of rational human beings
 • het praktische moraalfilosofie s aan de idealen van het eigen vermogen en de morele autonomie van rationele mensen hebben
 • Do you fish
 • Je vissen
 • dat vormt je
 • that is you
 • de punten vormen het verslag
 • the points form the report
 • zullen voorafgaan aan
 • will precede
 • social work graduates are exhorted to uphold values of secular humanism, liberalism, democracy and socialism
 • maatschappelijk werk afgestudeerden zijn aangespoord te verdedigen waarden van seculier humanisme, democratie en liberalisme en socialisme
 • Zoals telefonisch zojuist besproken, heeft onze leverancier de licenties voor OrbusNeich Medical Inc. verkeerd laten registreren bij Veeam.
  Hierbij ontvang je de uitlevering van de door jullie besteld
 • As just discussed by telephone, our supplier has the licenses for OrbusNeich Medical Inc. wrong register with Veeam.
  Here you will receive the extradition of ordered by you
 • Abstract
  Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is the most frequently diagnosed neurodevelopmental disorder. The norepinephrine transporter (NET) inhibitor atomoxetine, the first nonstimulan
 • Abstracte aandacht-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is het meest vaak gediagnosticeerd neurodevelopmental wanorde. De noradrenaline vervoerder (NET) remmer atomoxetine, de eerste nonstimulan
 • Since you are gonna pull really hard on this thread, you may want to use upholstery thread or double thread your needle for extra strength. I decided I wanted the little ‘tufts’ to sit in the middle
 • Aangezien u trekken echt moeilijk op deze draad gaat, kan u wilt gebruik bekleding thread of dubbele draad uw naald voor extra sterkte. Ik besloot dat ik wilde de kleine 'bundeltjes' om te zitten in het midden
 • Then I used a needle and thread to create my little pinches. These will help your pillow stuffing to stay put and to allow for your baby to sit in a more contoured seat.
 • Dan gebruikte ik een naald en draad maken mijn kleine knijpgrepen. Dit zal helpen uw kussen vulling te blijven zitten en te laten voor uw baby om te zitten in een meer voorgevormde stoel.
 • social work in india has thus undergone six phases till date.
 • sociaal werk in india heeft dus zes fasen tot datum ondergaan.
 • Our new Toy and the beautiful view of seixal
 • Onze nieuwe speeltje en het prachtige uitzicht van seixal
 • Bij deze de ruimte om de 90 kW generator zoals beloofd. Mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik dat graag
 • At this space to the 90 kW generator as promised. If you need more info than I hear that like
 • De Veeam Essentials Enterprise licenties staan nog steeds op de naam van OrbusNeich Medical B.V.
 • The Veeam Essentials Enterprise licenses are still on the name of OrbusNeich Medical B.V.
 • two poly-fill pillows (mine were from Walmart for $8 for two)
  about a yard of your favorite fabric
 • twee poly-vulling kussens (mijne waren van Walmart voor $8 voor twee) over een erf van uw favoriete fabric
 • Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mocht je nog vragen hebben dan verneem ik het graag.
 • I trust you have sufficiently informed and if you have any questions then find out I like it.
 • Nog een goede beurs gehad?

  Wij zijn bezig met het inbouwen van de 70 kW generator, en stuiten nu op een probleem.
  De kap op het generatordeel is groter dan op de 55 en 90 kW generator. Hierdoor heb
 • Still had a good exhibition?

  We are in the process of with the building of the 70 kW generator, and now are faced with a problem.
  The hood on the generator part is greater than on the 55 and 90 kW generator. As a result, have
 • Hierbij nogmaals het formulier.
  Ik neem aan dat het goed gaat met de andere licenties die op onze naam staan?
 • Again the form.
  I assume it goes well with the other licenses listed on our name?
 • ok scghop ze onder hun ballen!!!
 • OK scghop them under their balls!!!
 • Lieve mama, ik ben jou samen met papa dankbaar voor de beste jeugd en jonge jaren die ik me maar kan wensen. Ik kan niet bevatten dat je er niet meer bent, ik mis je verschrikkelijk maar weet dat je n
 • Dear mama, I'm you together with MOM grateful for the best youth and young years I could wish for. I can not contain that you no longer are, I miss you terribly but know you n
 • financier en participant betrokken bij vele nieuwe en innovatieve evenementen en media in de watersport en waterrecreatie.
 • financier and participant involved in many new and innovative events and media in water sports and water recreation.
 • The user can shapeshift their form, transforming and reshaping down to the genetic and cellular structure. They can impersonate others or enhance one's body for combat, either by turning into animals,
 • De gebruiker kan shapeshift hun vorm, transformeren en omvormen tot de genetische en cellulaire structuur. Ze kunnen imiteren anderen of verbeteren van iemands lichaam voor de bestrijding, hetzij door draaien in dieren,